Anasayfa | Üyelerimiz | Ziyaretci Defteri | Haber Arşiv | İletişim
Sosyologum
Sosyologum
Yaşam Kalitesi
Havanı Koru!
Sosyologların İstihdamı-Ek2

ADALET BAKANLIĞI:

 

   Adalet Bakanlığı bünyesinde 300 adet sosyolog kadrosu tahsis edilmis olup

suanda 96 adet sosyolog görev yapmaktadır. Ayrıca Arabuluculuk kanun tasarısında

kurulması düsünülen Arabuluculuk Daire Baskanlığı’na da 2 kisilik sosyolog kadrosu

ayrılmıstır. Sosyologlar Ocak 2006 tarihinde ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı Ceza

Tevkif Evleri Genel müdürlüğüne bağlı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Sube

Müdürlüklerine puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerlestirilmistir. 2.5 ile 4 ay

arasında süren güvenlik sorusturmaları sonucunda tasra teskilatında yer alan

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Sube Müdürlüklerinde göreve baslamıslardır.

Bu sube müdürlüklerine Sosyolog, Öğretmen, Psikolog ve Sosyal çalısmacı

gibi meslek elemanları atanmıstır. Tüm meslek elemanları “Temel beceriler, Alkol

madde kullanımı, Kamu hizmeti cezası, Çocuk ve genç suçlularla çalısma gibieğitimler almıs ve almaya devam etmektedir. Kısacası alınan eğitimler aynı,

yönetmelikte görev ve sorumluluklar noktası virgülüne kadar aynı, yapılan is aynı

olmasına rağmen özlük hakları bakımından göze çarpan farklılıklar olusmustur.

Göreve basladıktan sonra karsılasılan ilk sorun özlük haklarının

düzenlenmeyisinden kaynaklanan maas sorunu olmustur. Maliyeden Sosyolog

kadrolarının alınmasına rağmen Maliyede maas çizelgelerinde Sosyolog unvanı

geçmemektedir. Haziran 2006 tarihinde Adalet Bakanlığı Strateji Gelistirme

Baskanlığının yayınladığı maas durumlarını belirten belgede Sosyolog adı ve Hizmet

Taban puanları belirlenmistir. Bu belgede sosyolog unvanının hizmet taban puanı

yapılan isle örtüsmeyen ve aynı is ve sorumluluk yüküyle esit olunan diğer meslek

gruplarıyla bir ortaklık göstermeyen 56 Hizmet Taban Puanı olarak uygun

görülmüstür.

 

Kurumdaki Görev –Sorumluluk ve Hizmet Puan Sorunu:

 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Đle Koruma Kurulları Müdürlüklerinde

Uzman sıfatıyla 4 meslek grubu geçer. Bu meslek grupları kisiyi suçtan

uzaklastırarak topluma kazandırmayı amaçlayan çalısmalar yürütmektedir. Bu

çalısmalar çerçevesinde, çesitli teknik ve yöntemlerde kullanılmaktadır. Bu meslek

grupları Sosyolog, Sosyal Çalısmacı, Psikolog ve Öğretmendir. Uzman sıfatını

tasıyan (bu unvan daha sonra Denetim Görevlisi olarak değistirilmistir.)

 

Denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları sunlardır:

 

a) Sorusturma evresinde, Cumhuriyet bassavcılığınca kendiliğinden ya da

süpheli veya müdafiinin basvurusu üzerine gerekli görüldüğünde süpheli hakkında;

kovusturma evresinde hüküm öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine;

sanığın geçmisi, ailesi, çevresi, eğitimi, kisisel, sosyal ve ekonomik durumu, psikolojik

durumu, topluma ve mağdura tasıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal arastırma

raporunu hazırlayıp sunmak.

b) Denetim altında bulunan kisiler ve suçtan zarar görenlerin talep etmesi

halinde sosyal çalısmacı veya psikolog tarafından psiko-sosyal yardım yapmak.

c) 5237 sayılı Kanunun 51 ve 191 inci maddeleri ile 5275 sayılı Kanunun 107

inci maddesi gereğince verilen kararlar doğrultusunda rehberlik hizmeti sunmak.

ç) Denetleme memurları tarafından hazırlanan denetleme planını ve

salıverilme öncesi düzenlenecek raporu onaylamak.

d) Denetimli serbestlik tedbiri verilen süpheli, sanık ve hükümlüler için tanıma

formu, değerlendirme formu, madde kullanım listesi, denetleme planı, denetim planı,

gözden geçirilmis denetim planı ve denetim raporunu hazırlamak.

e) Koruma kurulları proje formatına uygun proje düzenlemek.

f) Kurumlar ve hizmetler listesinin olusturulmasında görev almak.

g) Çalısma ve isbirliği protokollerini hazırlamak.

ğ) Gerekli görülmesi halinde, denetimli serbestlik tedbiri altındaki süpheli,

sanık ve hükümlülerin bulundukları yerde denetimini yapmak.

h) Koruma kurulları çalısmaları kapsamında, gerektiğinde denetleme memuru

ile birlikte ev ve is yeri ziyaretlerine gitmek.

ı) Koruma kurulunda psiko-sosyal yardım talebi kabul edilenlere psikolog ve

sosyal çalısmacı tarafından yardımcı olmak.

i) Hükümlülerin, yeniden suç islemesinin önlenmesi ve topluma

kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalısmalarda

bulunmak.

j) Mevzuatta öngörülen denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ile

ilgili sube müdürü tarafından verilen diğer isleri yapmak.

Yukarıda belirtilen görevlerin temel amacı insanları suçtan uzak tutmak,

topluma tekrar kazandırmaktır ve bu isi tüm uzman grubu aynı eğitimleri alarak, aynı

yetkileri ve yöntemleri kullanarak, aynı kurumda görev alarak ve birbirleri ile sürekli

isbirliği içerisinde fikir ve bilgi paylasımında bulunarak yapmaktadırlar. Buna rağmen

özlük haklarındaki yapılmayan düzenlemeden kaynaklanan azımsanmayacak maas

farkı sosyolog uzmanların moral ve motivasyonunu bozmakta, verimliliği düsürmekte

ve is barısının sağlanması açısından güçlük yaratmaktadır.

Aynı görev ve sorumluluk alanına sahip meslek mensuplarının Hizmet Taban

Puanları asağıda belirtilmistir.

 

     Unvan                    Hizmet Sınıfı   Hizmet taban puanı          Maas

a)Sosyal çalısmacı          SH                       114                1200 TL +360 ek ders

b)Psikolog                       SH                       117                 1200 TL +360 ek ders

c)Öğretmen                   E.Ö.S                     105                1119 TL + 554 ek ders

d)Sosyolog                   GİH                        56                  850 TL + 360 ek ders

 

SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

   Sosyal Yardımlasma ve Dayanısma Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 sosyolog

istihdam edilmektedir. Kurum içerisindeki sosyologlar uzman kadrosunda

bulunmamakla beraber, uzman kadrosundaki tüm isleri(yurt dısı çalısmaları hariç)

yerine getirmektedirler. Kurumdaki sosyologlar normal (düz) memur maası 1057,70

TL net almakta, psikolog, sosyal çalısmacı vb. es nitelikteki uzmanlar gibi bir ek

ödeme yapılmamaktadır.

 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU:

 

SHÇEK’de ilk sosyolog istihdamı 2007 yılında 37 kisilik bir alım ile yapılmıstır. 2008

yılında ise 4 sosyolog alınmıstır. Son olarak da 2009 yılı basında 20 sosyolog istihdamı daha yapılmıstır. KPSS puan esasına göre yerlestirilen sosyologlar ve

benzer meslek gruplarının ek göstergeleri ve maas durumları söyledir:

 

Unvan                  Ek Gösterge              Maas

Sosyal Çalısmacı      800               1150 TL+ ek ders (400 TL)

Psikolog                    800               1150 TL+ ek ders (400 TL)

Sosyolog                     0                  808 TL + Denge Tazminatı (260 TL)

 

 

Sosyologların Görev ve Sorumlulukları:

 

a) Toplumu, toplumsal iliskileri, olayları ve toplumsal değismeleri, insan iliskilerini,

davranıslarını ve etkilesimlerini neden-sonuç iliskileri çerçevesinde arastırmak.

b) Kurum ile ilgili her türlü olay ve olguya dair sosyolojik olarak ulusal ve uluslararası

örnekler üzerinde çalısıp, içinde bulunulan toplumsal gerçekliği de göz önüne alarak

çözüm önerilerini sunmak.

c) Aile, çocuk, genç, yaslı, özürlü ve kadınların sosyal iliskilerini arastırmak. Bunların

çevreye, sosyal geleneklere, aile, inanç, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal

olaylara yaklasımlarına yönelik bilimsel bilgiler toplamak ve sosyal sorunların

çözümü ile görevli meslek elemanlarına ve kurum/ kuruluslara ulasmasını sağlamak.

d) Görev yaptığBu Sayfa 14982 Kez Okundu !

Yazan:Metin
Sosyologum
Spor sosyolojisi
Suç Sosyolojisi
Sosyologum
Sosyal Danışman
Rehberlik
Sosyoloji Bölümleri
Sosyologum
Türk Sosyologları
Yabancı Sosyologlar
Genç Sosyologlar
SAYFAMIZI BEĞENDİNİZ Mİ?
Çok İyi
İyi
Kötü
Orta
Sosyologların geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Belirsiz
Çok iyi
Kötü
Kullanıcı
Adi :

Şifre :
  Üye Ol!
 
 
Metin Kılıç -- SIR (1. Baskı)
Etnisite ve Spor Metin Kılıç
ESWEBPORTAL © 2008
Programlama ve Tasarım 'ESDER Bilişim Kulübü'