Anasayfa | Üyelerimiz | Ziyaretci Defteri | Haber Arşiv | İletişim
Sosyologum
Sosyologum
Yaşam Kalitesi
Havanı Koru!
Sosyologların İstihdamı-ek

13.) Đsyerlerinde is analizleri, görev tanımları yapmak, is verimliliğini ve tatminini

yükseltmek, enformel gruplar ile formel yapı arasında iletisimi gelistirmek.

14.) Sosyologlar, hukuk ve suç sosyolojisi konusundaki bilgi birikimiyle ve yapacağı

arastırmalarla hukuk ve ceza politikasının belirlenebilmesi için gerekli altyapıyı

olusturmada ve normatif düzenlemelerin yapılması sürecinde katkıda bulunmak.

15.) Özellikle suçların olusumu, artısı ve nedenleriyle ilgili anket veya ölçekler

gelistirerek emniyet güçlerince alınacak önlemlerin/mücadelenin rakamsal verilerle

ortaya konulmasını sağlamak, suç yönelimleriyle ilgili bakıs açılarını değerlendirerek

suç eğilimlerini ortaya koymak.

16.) Emniyet teskilatı personelli içinde artan intihar vakalarının sosyolojik ve psikolojik

nedenlerini arastırarak çözüm önerileri sunmak, Türkiye çapında artıs gösteren gerek

cana (cinayet, yağma, tecavüz, darp, gibi) gerekse mala (hırsızlık, dolandırıcılık,

svet, yolsuzluk gibi) karsı islenen suçların olusum nedenlerini, çözüm önerileri

ortaya koymak.

17.) Artan trafik kazalarının elde edilen istatistik verileri çerçevesinde toplumsal

sonuçlarını belirlemek ve bu sorunlara yönelik sosyoloji biliminin kuralları

doğrultusunda çareler üretmek üzere hizmet vermek.

18.) Çocuk suçluluğu basta olmak üzere sapma (sapkın, toplumca kabul görmeyen

davranıs) davranısların nedenlerini arastırmak, koruyucu tedbirleri önermek,

suçluların ıslahı ve topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla çesitli kamu

kurumlarında hizmet vermek.

19.) Sağlık hizmetlerinde hizmet sunulan çevre ve kurulusun hizmetleri, personelhasta,

güvenlik hizmetlerinde görevli-vatandas iliskisindeki sorunların çözümü için

önlem ve öneriler hazırlamak.

20.) Toplumda hassas olan gruplar (kadınlar, gençler, engelliler vs.) için açılacak

toplum merkezlerinde hizmet vermek. Yaslı nüfusun bakım, gözetilmesi ve

aktiflestirilmesi için öneriler gelistirmek.

21.) Hali hazırda hastanelerde sosyal hizmet uzmanlarınca yapılan isler

sosyologlarca da yapılabilir. “Yataklı Tedavi Kurumları Đsletme Yönetmeliğinde” yer

alan görev tanımları incelendiğinde bu husus görülecektir. Bu anlamda Sağlık

kurumlarında Sosyologlar hizmet verebilirler. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurumsal

kaliteyi gelistirme amacı ile yapılan çalısmalarda sosyologlar hizmet verebilir.

22.) Türkiye`nin görece geri kalmıs bölgelerinde GAP, DOKAP gibi kamu kurum ve

kuruluslarınca yapılan kentsel ve kırsal sürdürülebilir kalkınma projeleri ile Dünya

Bankası, Birlesmis Milletler ve Avrupa Birliğince desteklenen kalkınma projelerin

üretilmesi ve uygulanmasında hizmet vermek.

Tüm bunlara ek olarak illerimizde valilik makamına bağlı olarak görev yapacak

olan toplumsal sorunların saptanması ve bu saptanan sorunların çözülmesinde aktif

rol alacak kalıcı idari bir birimin kurulması ve bu birimde sosyologların istihdam

edilmesi idari makamlar ile halk arasındaki bağlantıyı güçlendirecek ve toplumsal

sorunların büyümeden çözümlenmesine hizmet edecektir.

Son yıllarda yerel düzeyde yasanan sorunların asgari düzeye indirilmesi,

sosyologların hizmet verdiği bu tür bir birimin her ilimizde kurulması ile mümkün

olacaktır. Tüm bu hizmet alanlarının yanı sıra modern ülkeler sosyologlardan

neredeyse her alanda çesitli sekilde faydalanmaktadırlar.

 

    Sosyologların Mevcut Durumu:

 

    Ülkemizde sosyoloji biliminden ve yetismis sosyologlardan yeterince

yararlanılmamaktadır. Büyük maddi kaynaklar ayırarak yetistirilen sosyologlar

yukarda da saydığımız birçok alanda verimli bir sekilde çalısabilecekken ve çalısğı

alanlarda çok daha verimli çalısmalar yapılmasını sağlayabilecekken ülkemiz bu

potansiyeli henüz kullanamamaktadır.

Ülkemizde 43’ü Devlet Üniversitesinde ve 20’si Vakıf Üniversitesinde olmak

üzere 63 Sosyoloji Bölümü bulunmaktadır ve bu bölümlerin öğrenci kontenjanı yılda

toplam 2838’dir (2008 ÖSYM sonuçlarına göre). Sadece 2008 KPSS’de puanı

hesaplanan Sosyolog sayısı 5091’dir

Bu güne kadar kamuda sosyologlar sadece Adalet Bakanlığı Denetimli

Serbestlik Merkezlerinde ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme kurumunda istihdam

imkânı bulabilmislerdir. Ancak bu imkân da maalesef çok sınırlı sayıda kalmıstır.

 

 

 

İlk defa 2005 yılının sonunda sosyolog istihdam edilmeye baslanmıstır. Fakat

alımların arkası gelmemis ve bu üç yıl zarfında sadece 164 sosyolog istihdam

edilmis, bu son yerlestirmede de sosyologlara sadece 24 kadro verilmistir.

2008/ 4. Atamada;

- SHÇEK (Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu )Atananların

Sayısı: 20

- Đstanbul Büyüksehir Belediyesin: 4 kisi (Yabancı Dil Sartı) olmak üzere

toplam: 24 Sosyolog atanmıstır.

Bu da Sosyologların ne yazık ki yalnızca Binde 4’üne tekabül etmektedir.

Ayrıca ilk defa 2006 yılında baslayan sosyolog istihdamı bu son alıma kadar (3 yılda)

sadece 164 tür.

Bununla birlikte Adalet Bakanlığı elinde bulunan 206 bos sosyolog kadrosuna

alım yapmamakla beraber 3 ay önce Maliye Bakanlığı’ndan izinli 100 sosyolog

kadrosunu da iptal etmistir.

Bunun yanında benzer meslek gruplarında istihdam söyledir:

Psikoloji den 2008 KPSS’ye giren:1245 Kisi.

2008/ 4. Atamada

— Adalet Bakanlığı’na Atanan Psikolog Sayısı: 102

— Belediyelere: 18

— Emniyete: 47

Toplam 167 kisi: Sınava giren Psikologların %13,4’üdür.

Sosyal Hizmetlerden 2008 KPSS’ye giren: 530 Kisi

2008/4. Atamada

— Adalet Bakanlığı’na Atanan Sosyal Çalısmacı Sayısı: 84

— Üniversitelere Atanan: 5, Dsi’ye 1

— SHÇEK (Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu): 50

Toplam: 140 Sosyal Hizmetler Mezunu atanmıstır. Bu da sınava giren Sosyal

Hizmet Uzmanlarının %26,4’üdür.

 

    Söyle ki; sosyologlar kamu kurumlarında çesitli görevler alsalar dahi, özlük

hakları açısından, kadrolarının ve hizmet sınıflarının tanımlanmamasından

kaynaklanan ciddi esitsizliklerle karsılasmaktadırlar. Bu sorunların çözüme

kavusturulamaması nedeniyle ileride istihdam edilmesi istenen sosyologlar maalesef

ki kamuda istihdam alanı bulamamaktadırlar.

 

 

   Takdir edersiniz ki toplumsal olayları ilgilendiren konularda sosyologların söz

sahibi olmaması kadar üzüntü verici bir durum daha yoktur. Devletlerin devamlılığı

toplumun da düzenli isleyisiyle mümkündür. Konuya bu açılardan baktığımızda

kamuda sosyologların daha fazla çalıstırılmasının gerekliliği apaçık ortadadır. Ancak

kamuda çalısan sosyologların da halen çözüme kavusturulamamıs birçok sorunu

mevcuttur.

 

Sosyologların karsılastıkları baslıca sorunlar;

1) Sosyologların Çalısma Alanlarının Darlığı,

2) Sosyologların Hizmet Sınıfı,

3) Hizmet sınıfına bağlı olarak sosyologların aleyhine olmak üzere yaklasık

Adalet Bakanlığındaki Sosyologlarda 350 TL SHÇEK’ teki Sosyologlarda 500 TL

Maas farklılığı yasanmaktadır.

 

Bu durumu sosyologların istihdam edildikleri kurumlar özelinde inceleyelim.

Kamu Kurum ve Kuruluslarında Görev Alan Sosyologlar:

— Karayolları Trafik Kanunu sayfa 58;

— Belediye Ve Bağlı Kurulusları Đle Mahalli Đdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri

sayfa 2;

— Tarım Gıda Bakanlığı Ek Ödemeler Yazısı sayfa 1’ de belirtildiği üzere bu

kurumlarda sosyolog kadrosu bulunmakla birlikte, yukarıda adı geçen kurumların

bünyelerinde sosyolog istihdam etmedikleri görülmektedir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluslarında Görevli

Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte

Değisiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikte daha önce Sosyolog unvanı geçmekle

beraber son yapılan değisikliklerde Sosyolog unvanı kadrodan çıkarılmıstır.

Bünyesinde sosyolog istihdam eden 3 kurum bulunmaktadır. Bunlar, Adalet

Bakanlığı, SHÇEK ve Sosyal Yardımlasma ve Dayanısma Genel Müdürlüğüdür.Bu Sayfa 27856 Kez Okundu !
Yazan:Metin
Sosyologum
Spor sosyolojisi
Suç Sosyolojisi
Sosyologum
Sosyal Danışman
Rehberlik
Sosyoloji Bölümleri
Sosyologum
Türk Sosyologları
Yabancı Sosyologlar
Genç Sosyologlar
SAYFAMIZI BEĞENDİNİZ Mİ?
Çok İyi
İyi
Kötü
Orta
Sosyologların geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Belirsiz
Çok iyi
Kötü
Kullanıcı
Adi :

Şifre :
  Üye Ol!
 
 
Metin Kılıç -- SIR (1. Baskı)
Etnisite ve Spor Metin Kılıç
ESWEBPORTAL © 2008
Programlama ve Tasarım 'ESDER Bilişim Kulübü'