Anasayfa | Üyelerimiz | Ziyaretci Defteri | Haber Arşiv | İletişim
Sosyologum
Sosyologum
Yaşam Kalitesi
Havanı Koru!
Sosyologların İstihdamı

SOSYOLOGLARIN İSTİHDAM VE KAMUDA

ÇALISANLARIN ÖZLÜK HAKLARI SORUNU

 

Dr. Cahit BAĞCI

Sosyolog

AK Parti Çorum Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 

 

 

ŞUBAT 2009

 

 

 

 

 

YÖNETİCİİ ÖZETİ:...................................................................................................................2

SOSYOLOJĐ NEDİR, SOSYOLOG KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR? ........................... 4

Sosyologların Görevleri ve İstihdam Alanları ....................................................................... 4

Sosyologların Mevcut Durumu: ............................................................................................. 6

Kamu Kurum ve Kuruluslarında Görev Alan Sosyologlar: ................................................... 8

ADALET BAKANLIĞI:.................................................................................................... 8

SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: ................. 10

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESĐRGEME KURUMU: .................................... 10

GENEL TALEPLER VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ:................................................................... 13

Talepler: ............................................................................................................................... 13

Çözüm Önerileri:.................................................................................................................. 14

SOSYOLOG İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA YÖNELĐK YAPISAL ÇÖZÜM

ÖNERĐLERĐ:....................................................................................................................... 15

 

 

      Hızla küresellesen Dünya’da 21.yüzyılın mesleği olarak gösterilen ve önemi gittikçe

artan sosyoloji ve sosyologların kamuda istihdam edilmelerine iliskin veriler

göstermektedir ki uzmanlık alanı toplum ve toplumsal olan her sey olan sosyologlar

ülkemizde büyük bir istihdam sorunu ile karsı karsıyadır.

 

 

Üniversiteler Sosyoloji Bölümleri

Devlet; 43

Vakıf; 20

 

    Ülkemizde 43’ü Devlet Üniversitesinde ve 20’si Vakıf Üniversitesinde olmak

üzere toplam 63 Sosyoloji Bölümü bulunmaktadır ve 2008 ÖSYM sonuçlarına göre

bu bölümlerin öğrenci kontenjanı yılda toplam 2838’dir. Sadece 2008 KPSS’de puanı

hesaplanan Sosyolog sayısı 5091’dir

 

Bu güne kadar kamuda sosyologlar sadece;

Adalet Bakanlığı’nda Denetimli Serbestlik Merkezlerinde

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme kurumunda istihdam imkânı bulabilmislerdir.

Ancak bu imkân da maalesef çok sınırlı sayıda kalmıstır.

 

 

    İlk defa 2005 yılının sonunda kamuda sosyolog istihdamına imkân verilmistir.

Fakat bu alımların arkası gelmemis ve bu üç yıl zarfında sadece 164 sosyolog

istihdam edilmis, 2009 yılı basındaki yerlestirmede de sosyologlara sadece 24 kadro

verilmistir.

 

     Diğer taraftan, kamuda çalısan sosyologlar aynı fakültede eğitim almıs

Psikoloji ve Sosyal Çalısmacılardan farklı olarak ücretlendirilerek, suç, siddet, sosyal

risk yoksulluk gibi uzmanlık alanlarında hizmet vermelerine rağmen en düsük memur

statüsünde ücretlendirmeye tabi tutulmaktadırlar.

 

İstihdam Edilen Sosyologlar

 

Adalet

Bakanlığı; 96

 

SHÇEK; 61

 

Sosyal

Yardımlasma ve

Dayanısma

Gn.Müd.; 2

 

     SONUÇ:

 

     Halen üniversitelerimizde toplam 63 sosyoloji bölümü için 2838 öğrenci

kontenjanı bulunmaktadır. Her yıl isgücü piyasasına katılan yüzlerce sosyologun

küresellesen dünyamızda ülkemizin çesitli sorunlarını tespit edilip çözüme katkılarının

alınmasında ve kamu hizmetlerine sosyolojik bir bakıs açısı katılmasında istihdamları

elzem olup 2009 yılı kadro tespitlerinde ve kamu personel rejimi değisikliğine yönelik

çalısmalarda bu durumun dikkate alınarak Sağlık, Adalet, Milli Eğitim Kültür ve

Turizm, İçisleri, bakanlığı, TRT, RTÜK, TÜİK, İSKUR ve SGK’ da sosyologların

istihdam edilebilmesine yönelik çözüm önerileri kısmında sıralanan önerilerin dikkate

alınarak varsa gerekli birincil ve ikincil mevzuat çalısmalarının yapılmasında zaruret

vardır.

 

 

 

 

SOSYOLOJİ NEDİR, SOSYOLOG KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

 

      Sosyoloji, genel anlamı ile toplumların olusumunu ve gelisimini; sosyal

olayları, olguları, iliskileri, kurumları, grupları, yapısal özellikleri (sınıf ve tabakalasma

gibi) ve değisimleri, ayrıca kültürleri ve değisim ve gelisimleri inceleyen bilim dalıdır.

Sosyolojinin ana konusu kısaca toplumdur, toplumsal olandır.

Sosyolojinin amacı, toplumların değisimini, gelisimini, yapısını arastırmak,

yapılan arastırma ve açıklamaların ortaya çıkardığı bilgilere genellemeler yapmaktır.

Sosyoloji, ferde ait sorunlarla ilgilenmez, toplumun bütünüyle ilgilenir ve diğer

bilimlerle bağlantı içindedir.

Sosyologlar, toplumda, grup yasantısı sonucu ortaya çıkan sosyal iliskileri,

toplumsal kurumların kökenini ve gelisimlerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel

belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüsme gibi yöntemlerle sahada arastırmalar

yaparak ortaya çıkarmaya çalısırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama

uzmanları için toplum yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar,

aile, suçluluk, nüfusbilim (demografya), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent

yerlesmeleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda

uzmanlasmaktadır.

 

Sosyologların Görevleri ve İstihdam Alanları

 

1.) Kamuoyu arastırmaları yapmak, hizmetlerin kimlere, niçin, nasıl götürülmesi

gerektiğini arastırmak.

2.) Kırsal kalkınma, kentlesme ve kent planlarının yapılmasına katılmak, belediye

hizmetlerinin yürütülmesi, sosyal belediyecilik uygulamaları ve halkın

gereksinimlerinin saptanması ve hizmetlerden memnuniyet arastırma yapmak.

3.) Doğum, ölüm, iç ve dıs göç, toplumun nüfus yapısını tespit etmek gibi demografik

verilerin toplanması, toplanan bilgilerden hareketle geleceğe ait projeksiyonlar

yapmak.

4.) Yurtdısı göç, gidilen ülkeye uyum, yurtdısındaki ikinci ve üçüncü kusak gençlerin

sorunları, ülkemizde yerlesik hayata geçen yabancıların sorunları üzerinde arastırma

yapmak.

5.) Eğitim programlarının toplumun gereksinimlerine göre düzenlenmesine, istihdam

alanları ile beseri kaynaklar arasındaki dengeyi sağlamaya yönelik arastırmalar

yapmak.

6.) Kültürel değerlerin analizini yapmak, kültürel mirası korumak, gelecek kusaklara

gelistirerek iletmek için tedbirler önermek, Türk kültürünün tanıtılması için

arastırmalar yapmak.

7.) Çevre ve toplumsal yasamın uyumlu gelismesi için, çevre sorunlarının tespiti ve

çevre korumasının halka benimsetilmesi.

8.) Ülkemizin gelecekteki turizm potansiyelinin belirlenmesi ve bu potansiyelin

artırılmasına yönelik projeler hazırlamak ve turizmdeki insan iliskileri düzeltilmesi için

arastırma yapmak.

9.) Hizmet sektöründe ve endüstriyel alanda faaliyet gösteren özel sektör ve kamu

kurum ve kuruluslarında verimliliğin artırılması, bu kurum ve kurulusların

organizasyon yapılarının çağdas üretim modellerine uyumunun sağlanması.

10.) Ailenin temel fonksiyonlarını gelistirebilmesi, aile kurumunun korunması, kadının

statüsünün yükseltilmesi için alınacak önlemleri ve üretilecek hizmetleri saptamak.

11.) Yazılı ve görsel basının (medya) yapmıs olduğu yayın ve programlarla, toplumda

uyum, bütünlesme ve ortak kimlik olusturma gibi konularda gerekli arastırmaların

yapılmasında ve bu yolla, yazılı ve görsel basının toplum etkilesiminin altında yatan

dinamiklerin gün yüzüne çıkartılması.

12.) Kitle iletisim araçlarının etkilerini arastırmak, mesaj verici ve alıcı uçlar

arasındaki iletisimin kalitesini yükseltmek.

Bu Sayfa 25446 Kez Okundu !

Yazan:Metin
Sosyologum
Spor sosyolojisi
Suç Sosyolojisi
Sosyologum
Sosyal Danışman
Rehberlik
Sosyoloji Bölümleri
Sosyologum
Türk Sosyologları
Yabancı Sosyologlar
Genç Sosyologlar
SAYFAMIZI BEĞENDİNİZ Mİ?
Çok İyi
İyi
Kötü
Orta
Sosyologların geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Belirsiz
Çok iyi
Kötü
Kullanıcı
Adi :

Şifre :
  Üye Ol!
 
 
Metin Kılıç -- SIR (1. Baskı)
Etnisite ve Spor Metin Kılıç
ESWEBPORTAL © 2008
Programlama ve Tasarım 'ESDER Bilişim Kulübü'